تاریخ شفاهی

هسی لوینسن تافت از تلاش‌های پدرش برای تهیه‌ی ویزا به منظور مهاجرت از از نیس در جنوب فرانسه می‌گوید

با تشدید یهودستیزی قبل از جنگ، خانواده هسی از آلمان گریختند و به پاریس فرانسه رفتند. فرانسه در ژوئن 1940 در برابر ارتش آلمان شكست خورد. خانواده هسی به صورت قاچاقی به "منطقه آزاد" در جنوب فرانسه رفتند. این خانواده در سال 1941 ویزای آمریكا را گرفتند، اما نتوانستند قبل از انقضای مهلت ویزا آنجا را ترك كنند و با درخواست تمدید ویزای آنها نیز موافقت نشد. در سال 1942، آنها برای ورود به كوبا ویزا گرفتند و تا پیش از مهاجرت به آمریكا در سال 1949 در آنجا سکونت گزیدند.

نسخه كامل

برچسب‌ها


  • US Holocaust Memorial Museum Collection
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.