تاریخ شفاهی

مارتین اسپت از قتل‌عام یهودیان تارنوف می‌گوید

در سال 1939، آلمانی ها تارنوف را اشغال کردند. در سال 1940 مارتین و خانواده اش از آپارتمانشان بیرون رانده شدند. طی اولین قتل عام یهودیان، مارتین در یک اتاق زیر شیروانی پنهان شده بود. خانواده آنها طی دو سری دستگیری جمعی دیگر نیز توانستند خود را پنهان کنند. در ماه مه 1943، نام آنها ثبت شد تا ظاهراً با اسرای جنگی آلمانی مبادله شوند، چرا که مادر مارتین در ایالات متحده متولد شده بود. آنها با قطار ابتدا به کراکوف و سپس به اردوگاه کار اجباری برگن- بلزن فرستاده شدند. مارتین در سال 1945 آزاد شد و در سال 1947 به ایالات متحده رفت.

نسخه كامل

برچسب‌ها


  • US Holocaust Memorial Museum Collection
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.