تاریخ شفاهی

پربن مونک- نیلسن از اقدامات احتیاطی طی عبور قایق‌های حامل یهودیان به مکان‌های امن در سوئد می‌گوید

پربن در یک خانواده پروتستان در اسنکرستن، یک دهکده کوچک ماهیگیری متولد شد. در سال 1940، آلمانی ها به دانمارک حمله کردند. پربن به عنوان پیک در نهضت مقاومت مشغول فعالیت شد. وقتی که گشتاپو (پلیس مخفی حکومتی آلمان) در اکتبر 1943 شروع به دستگیری یهودیان در دانمارک کرد، پربن به پناهندگان کمک می کرد تا در خانه های نزدیک ساحل مخفی شوند و سپس آنها را به سمت قایق هایی هدایت می کرد که آنها را به سوئد می برد. در نوامبر 1943، پربن نیز مجبور شد به سوئد پناهنده شود. او در ماه مه 1945 به دانمارک بازگشت.

نسخه كامل

وقتی که ما آنها را به ساحل یعنی جایی که قایق منتظر بود می آوردیم، دقیقاً می دونستیم قایق چه موقع اونجاست. ما تعدادی... قایق معمولاً در سوئد مستقر بود و ما هر روز در یک زمان و مکان مشخص حاضر می شدیم. و بعد قایق می اومد و ما می تونستیم... مسافرها را سوار کنیم. و این بی خطر بود چون ما هر کاری می کردیم تا راه بین خونه ها و ساحل امن باشه. [مصاحبه گر می پرسد: "منظور شما از امن کردن چیست؟"] منظورم کارهایی است که بایستی انجام می دادیم تا اونها دستگیر نشن. باید می دیدیم که... در مسیر خطری نباشه که اونها رو تهدید بکنه. و اونها هم بایستی به روش خاصی عمل می کردن- خیلی ساکت و آرام. بعضی وقت ها با بچه ها مشکل داشتیم اما برای اینجور مواقع هم دکتر گاسفلدز را داشتیم. او به بچه ها دارو تزریق می کرد. اما بعضی وقت ها خیلی می ترسید چون می گفت، "من این مریض را نمی شناسم. چقدر دارو باید تزریق کنم...؟" اما هیچ اتفاقی نیفتاد. و همه آنها عبور کردند... و ما حتی یک مسافر هم از دست ندادیم.


برچسب‌ها


  • US Holocaust Memorial Museum Collection
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.