تاریخ شفاهی

روت موزر بورسوس از روند انتخاب افراد برای تبعید از وستربورک به آشویتس می‌گوید

در سال 1938، روت پس از "شب شیشه های شکسته" به هلند رفت. او و پدرش مجوز سفر دریایی به ایالات متحده را در اختیار داشتند، اما در ماه مه 1940 آلمانی ها به هلند حمله کردند و آنها نتوانستند آنجا را ترک کنند. در سال 1943، روت به اردوگاه وستربورک و سپس در سال 1944 به اردوگاه برگن- بلزن در آلمان تبعید شد. پس از اینکه قرارداد مبادله با متفقین بی نتیجه ماند، روت تا هنگام آزادسازی توسط نیروهای فرانسوی در سال 1945، نزدیک مرز سوئیس در بازداشت به سر برد.

نسخه كامل

فهرست های افرادی که قرار بود به آشویتس فرستاده شوند، ما تصور می کردیم که آشویتس است و صددرصد مطمئن نبودیم، اما زمانی که قطارهایی از آَشویتس باز می گشتند، معمولاً مأمور قطار یا شخصی دیگر بروز می داد که از کجا آمده اند تا تعداد بیشتری از مردم را جمع کنند و به شرق بفرستند. فهرست ها را طی روز دوشنبه جمع می کردند و سه شنبه آن را در بازداشتگاه ها می خواندند. یک کاپو [زندانیانی که در اردوگاه ها به آلمانی ها کمک می کردند] به بازداشتگاه ها می آمد و اسامی افرادی که قرار بود فرستاده شوند را می خواند. و همانطور که می توانید تصور کنید، دوران بسیار وحشتناکی بود. مردم می فهمیدند که این شاید واقعاً آخر خط باشد، یا اینکه آنها... ما صددرصد مطمئن نبودیم در آشویتس چه خبر است... می دانستیم که خیلی وحشتناک است، اما نمی دانستیم دقیقاً تا چه حد وحشتناک است. و همه مدام به کسانی که مجبور بودند اردوگاه را ترک کنند، کمک می کردند. به آنها در جمع کردن لوازمشان کمک می کردند، آنها را دلداری می دادند، هر چه که داشتند به آنها می دادند، مثلاً کمی غذا که در طول راه بخورند.


برچسب‌ها


  • US Holocaust Memorial Museum Collection
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.