تاریخ شفاهی

روت وبر از کوره‌های آدمسوزی آشویتس می‌گوید

هنگام حمله آلمان به لهستان و اشغال اوستروویتس، روت چهار ساله بود. خانواده او مجبور شدند به یک محله یهودی نشین بروند. آلمانی ها شغل عكاسی پدرش را از وی گرفتند، هر چند که او اجازه داشت که در خارج از محله یهودی نشین به کار خود ادامه دهد. قبل از انحلال محله یهودی نشین، والدین روت خواهر او را مخفی کردند و توانستند در یک اردوگاه بیگاری خارج از محله یهودی نشین مشغول به كار شوند. روت نیز در جنگلی که در آن حوالی بود یا در داخل خود اردوگاه مخفی شد. وقتی که اردوگاه منحل شد، والدین روت از هم جدا شدند. روت قبل از اینکه سرانجام به آشویتس تبعید شود، به چندین اردوگاه کار اجباری فرستاده شد.او بعد از جنگ و پیش از ملحق شدن به مادرش، در یک یتیم خانه در کراکوف زندگی می کرد.

نسخه كامل

نمی دانم... به عنوان یک بچه همه چیز را همانطور که اتفاق می افتاد می پذیرفتم، چون نمی توانستم کار دیگری بکنم مگر تحمل کردن- تا اینکه زنده بمانم. به هر دلیلی که بود، مهمترین مسئله زنده ماندن بود. و این تنها چیزی بود که همه می گفتند: "آه، ما باید زنده بمانيم و به جهان بگوییم که چه خبر است." منظورم همین بود. منظورم اين است كه حتی اگر فقط به همين دلیل هم می خواستم زنده بمانم، فقط به این دلیل که این اتفاقات باورنکردنی بودند... اینکه دود می شویم و به آسمان می رویم...درست از آب درآمد، چون مردم به این اردوگاه می آمدند... گروه زیادی از مردم وارد می شدند و همه آنها را به يک مسير خاص می بردند و بعد همه آنها ناپدید می شدند. آنها دیگر هرگز بیرون نمی آمدند. و می فهميديم که بلایی سرشان آورده اند و با مشاهده دودی که مدام از دودکش ها بيرون می آمد- مخصوصاً بعد از آمدن افراد به اردوگاه- حتی من با آن سن و سال کم دو دو تا چهار تا می کردم و می فهمیدم که بله، این همان جایی بود که ما هم باید می رفتیم- پشت آن حصارهایی که... روی آنها پوشیده شده بود و درخت ها که آنچه را که پشتشان اتفاق می افتاد می پوشاندند... وارد آنجا می شدی و دیگر برنمی گشتی. اینکه دقیقأ چه اتفاقی در آنجا می افتاد، نمی دانم. فقط می دانستم که دود می شوی و از دودکش ها بیرون می آیی. و وقتی که این کوره ها کار می کردند، مزه شیرینی در دهانمان احساس می کردیم که ديگراصلأ میل به خوردن غذا نداشتیم. راستش را بخواهید در آن زمان من حتی گاهی احساس گرسنگی هم نمی كردم، چون خیلی تهوع آور بود.


برچسب‌ها


  • US Holocaust Memorial Museum Collection
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.