موسیقی

فصل بهار ما

عنوان اوليه: فصل بهار ما!

مجري: دنیل کمپین
ترانه سرا: موردخای گبیرتیگ
آهنگ ساز: موردخای گبیرتیگ/دنیل کمپین

موردخای گبیرتیک، شاعر مردمی و ترانه سرای یدیش زبان در سال 1877 در کراکوف لهستان به دنیا آمد. گبیرتیک در مارس 1942 در محله یهودی نشین کراکوف زنداني شد. او در آوریل 1942 شعر "فصل بهار ما" را سرود. این شعر، زندگی حزن آلود و یأس انگیز در محله یهودی نشین را توصیف می کند.

فصل بهار در میان درختان، در دشت ها، در جنگل،
اما اینجا، در محله یهودی نشین، هوا پاییزی است و سرد،
اما اینجا، در محله یهودی نشین، زندگی ملال آور است وحزن آلود،
و به سان خانه عزاداران، آکنده از درد و رنج.

فصل بهار! بیرون از اینجا، دشت ها را کاشته اند،
اما اینجا، اطراف ما، بذر یاس و ناامیدی پاشیده اند،
اینجا، اطراف ما، دیوارهای حفاظت شده سر به فلک کشیده اند،
و به سان زندانی در ظلمانی ترین شب ها، مراقب آنند.

اكنون، فصل بهار است! بزودی ماه مه از راه می رسد،
اما اینجا، هوا آکنده از باروت و سرب است.
جلاد با شمشیر خونی اش زمین را
چون قبرستانی بزرگ شخم زده است.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.