Személyes történet

Leo Schneiderman

A németek 1939 szeptemberében szállták meg Lengyelországot. Leót és családját a lódzi gettóba zárták. Leónak egy egyenruhákat készítő üzemben kellett szabóként dolgoznia. A lódzi gettót 1944-ben felszámolták, és Leót Auschwitzba deportálták. Később a gross-roseni táborrendszerbe került kényszermunkára. A szovjet hadsereg előrenyomulásakor a rabokat Ausztriába, az ebensee-i táborba vitték. Az ebensee-i tábort 1945-ben szabadították fel.

szöveg

Késő éjjel érkeztünk meg Auschwitzba. Amikor megérkeztünk, abban a pillanatban, ahogy kinyíltak a kapuk, sikoltozást hallottunk, kutyaugatást, és elkezdtek ütni a fejünket a... a kápók, olyan rabok, akik nekik dolgoztak. Aztán leszálltunk a vonatról. És minden olyan gyorsan ment: balra, jobbra, jobbra, balra. A férfiakat és a nőket szétválasztották. A gyerekeket kitépték az anyjuk kezéből. Az időseket úgy terelték, mint a marhákat. A betegeket és a fogyatékosokat úgy kezelték, mint a szemetet. Odalökték őket a szakadt bőröndök, dobozok közé. Anyám odafutott hozzám, megragadta a vállamat, és azt mondta: „Drágám, többé nem foglak látni. Vigyázz az öcsédre.”


Bejelölések


  • US Holocaust Memorial Museum Collection
Gyűjteményi infomációk megtekintése

Az oldal megtekinthető a következő nyelveken

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.