تاریخ شفاهی

لئو اشنایدرمن از ورود به آشویتس، انتخاب شدن و جدایی از خانواده می‌گوید

آلمانی ها در سپتامبر 1939 به لهستان حمله کردند. لئو و خانواده اش در یک محله یهودی نشین در لودز زندانی شدند. لئو مجبور بود به عنوان خیاط در کارخانه تهیه اونیفورم کار کند. محله یهودی نشین لودز در سال 1944 تخریب شد و لئو به آشویتس تبعید گردید. او سپس برای بیگاری به مجموعه اردوگاهی گروس- روزن فرستاده شد. با پیشروی ارتش شوروی، زندانیان به اردوگاه ابنزی در اتریش منتقل شدند. اردوگاه ابنزی در سال 1945 آزاد شد.

نسخه كامل

وقتی به آشویتس رسیدیم دیروقت بود. هنگامی كه وارد شدیم، لحظه ای که درها باز شد، صدای جیغ، پارس سگ ها و همچنین صدای ضرب وشتم... توسط کاپوها-- مأمورانی که برای آنها کار می کردند-- به گوش می رسید. و سپس از قطار پیاده شدیم. و همه چیز خیلی سریع رخ داد: چپ، راست، راست، چپ. مردها را از زنها جدا کردند. کودکان به زور از آغوش مادرانشان بیرون کشیده شدند. افراد مسن را مانند گله حیوانات تعقیب می کردند. با بیماران و معلولین مثل بسته های زباله رفتار می کردند. آنها را با چمدان های شكسته و جعبه ها به کنجی پرتاب می کردند. مادرم به طرف من آمد و دست هایم را گرفت و به من گفت: "لیبل، من دیگر تو را نخواهم دید. مواظب برادرت باش."


برچسب‌ها


  • US Holocaust Memorial Museum Collection
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.