مگدالنا کوسروف  Magdalena Kusserow

مگدالنا کوسروف Magdalena Kusserow

تاریخ تولد: ۲۳ ژانویهٔ ۱۹۲۴

بوخوم, آلمان

مگدالنا یکی از ۱۱ فرزند خانواده‌ای از پیروان شاهدان یهوه بود. زمانی که ۷ سال داشت، خانواده‌ی او به شهر کوچک باد لیپشترینگ نقل مکان کردند. پدرش یک کارمند بازنشسته‌ی رسمی اداره‌ی پست و مادرش معلم بود. خانه‌ی آنها به «عصر طلایی» معروف بود زیرا به عنوان مرکز تجمع محلی شاهدان یهوه شناخته می‌شد. مگدالنا در ۸ سالگی می‌توانست بسیاری از آیه های انجیل را از حفظ بخواند.

۱۹۳۳-۳۹: ما به یهوه وفادار بودیم به همین دلیل آلمانی‌ها ما را به عنوان دشمن می‌شناختند. در ۱۲ سالگی، برای تبلیغ مذهب به والدین و خواهرم پیوستم. روحانیون کاتولیک ما را تقبیح کردند. بابا به علت برگزاری جلسات تفسیر انجیل در منزل بازداشت شد. حتی مادر هم بازداشت شد. گشتاپو بارها خانه‌ی ما را جستجو کرد اما من و خواهرانم نوشته‌های مذهبی را به خوبی پنهان کردیم. در ۱۹۳۹ پلیس سه خواهر جوانتر من را دستگیر کرد تا در داراتادیب نازی‌ها «بازآموزی» شوند.

۱۹۴۰-۴۴: من در آوریل ۱۹۴۱ دستگیر شدم و تا ۱۸ سالگی در زندان نوجوانان در همان نزدیکی بودم. به من گفته شد که در صورت امضای تعهدنامه مبنی بر برائت از عقیده‌ام می‌توانم به خانه بروم. اما من قبول نکردم و به بازداشتگاه راونسبورک منتقل شدم. پس از یک سفر آزاردهنده همراه با مجرمان و فاحشه‌ها، من به باغبانی و مراقبت از فرزندان زنان اس‌اس گمارده شدم. در همان سال، مادر و خواهرم هیلدگارد نیز به راونسبورک منتقل شدند و با کمک خداوند، ما شاهدان یهوه به هم پیوستیم.

در حین یک راهپیمایی اجباری از راونسبورک در سال ۱۹۴۵، مگدالنا و مادر و خواهرش آزاد شدند. زمانی که جنگ تمام شد آنها به باد لیپشترینگ بازگشتند.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.