نانی گوتشالک لوين  Nanny Gottschalk Lewin

نانی گوتشالک لوين Nanny Gottschalk Lewin

تاریخ تولد: ۱۳ مارس ۱۸۸۸

اشلاوه, آلمان

نانی فرزند ارشد یک خانواده‌ی یهودی بود که چهار فرزند داشتند. او در شهر کوچک اشلاوه (Schlawe) در شمال آلمان به دنیا آمد. پدرش مالک آسیاب شهر بود. نام عبری‌اش "نوکا" بود. او کنار آسیاب، در خانه‌ای که اطراف آن را درختان میوه و باغی بزرگ فرا گرفته بود، بزرگ شد. در ۱۹۱۱، نانی با آرتور لوین ازدواج کرد. آنها کنار هم دو فرزندشان، لودویگ و اورسولا را بزرگ کردند.

۱۹۳۳-۳۹: من و مادر بیوه ام به برلن نقل مکان کرده‌ایم. ما ازافزایش یهودستیزی در اشلاوه وحشت داشتیم و امیدوار بودیم که به عنوان یهودی در یک شهر بزرگ کمتر جلب توجه کنیم. ما در طبقه‌ی پایین منزل خواهرم کتی زندگی می‌کنیم که با یک مرد پروتستان ازدواج کرده و تغییر مذهب داده است. اندکی بعد از مستقر شدن ما، آلمانی‌ها رفت و آمد عمومی یهودیان را محدود کردند، بنابراین دیگر در خارج از آپارتمان احساس امنیت نمی‌کنیم.

۱۹۴۰-۴۴: من و مادرم به محله‌ی یهودی نشین ترزین اشتاد (Theresienstadt) در بوهمیا تبعید شده‌ایم. به ما اتاقی در طبقه‌ی دوم یک خانه داده‌اند که کثیف، شلوغ و پر از شپش است. اجاق با خاک اره روشن می‌شود. من که ۵۶ ساله‌ام، به عنوان جوانترین فرد اتاقمان کیسه‌های خاک اره را روی پشتم به سختی حمل می‌کنم. روز به روز ضعیف تر می‌شوم و حالا گوشهایم سنگین شده و با عصا راه می‌روم. امروز صبح متوجه شدم که در لیست افرادی هستم که باید به اردوگاه دیگری بروند. نمی خواهم بروم اما چاره‌ی دیگری ندارم.

در ۱۵ ماه مه ۱۹۴۴، نانی را به آشویتس فرستادند و به محض ورود او را با گاز کشتند. او ۵۶ سال داشت.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.