اشلوما ولف (ویلی) شاپیرو

اشلوما ولف (ویلی) شاپیرو

تاریخ تولد: ۲۵ مهٔ ۱۹۱۰

اسکالا, لهستان

ویلی در یک خانواده یهودی متولد شد و در سن 20 سالگی از لهستان به فلسطین مهاجرت کرد. او برای پایان دادن به قیمومیت بریتانیا بر فلسطین در سازمان کارگران فعالیت می کرد. فعالیت های ویلی منجر به دستگیری وی دراول ماه مه 1931 شد. او بعد از گذراندن دو سال محکومیت در زندان از فلسطین اخراج شد.

39-1933: در 1933، ویلی فلسطین را به مقصد اتریش ترک کرد. در آنجا به دسته های جنبش کارگری پیوست. رکود اقتصادی اتریش موجب رشد سریع آرمان های این جنبش می شد و ویلی و دوستانش از نزدیک تحت نظر پلیس بودند. وقتی در1938 آلمانی ها اتریش را اشغال کردند، گشتاپو در صدد دستگیری او برآمد. ویلی با کمک دوستانش به فرانسه فرار کرد و برای یافتن کار به پاریس رفت.

44-1940: در اواسط 1940، ویلی در پاریس دریک مغازه پوستین دوزی که صاحب آن ناچار بود برای ارتش آلمان لباس تهیه کند شغلی پیدا کرد. او به کارگران روش های خرابکاری را می آموخت و آنها را سازماندهی می کرد. اگرچه بسیاری از آنها توسط آلمانی ها دستگیر شدند، اما ویلی برای مقابله با این دستگیری ها افراد بیشتری را بسیج می کرد. در ماه مه 1943، ویلی به جنبش مقاومت مسلح فرانک تیرورس و پارتیزان ها(Franc-Tireurs et Partisans) ملحق شد. در 27 اکتبر 1943، در حین حمله به اسكورت نظامی آلمان ها دستگیر شد. او را مورد شکنجه قرار دادند اما هرگز نام دوستان مبارزش را افشا نکرد. او محکوم به مرگ با جوخه آتش شد.

ویلی روز چهارشنبه 21 فوریه 1944 اعدام شد.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.