تاریخ شفاهی

یوزف مایر از هرمان گورینگ در نورنبرگ می‌گوید

یوزف پس از پایان تحصیلات دانشگاهی در لایپزیک، در سال 1933 به ایالات متحده مهاجرت کرد. والدین او و همچنین برادرش قبلاً آلمان را ترک کرده و به ایالات متحده رفته بودند. یوزف به دانشگاه کلمبیا رفت. او از سال 1940 تا 1943 دستیار سردبیر یک روزنامه یهودی- آلمانی در نیویورک بود. در سال 1944، او به عنوان یک تحلیلگر تبلیغات در سفارتخانه آمریکا در بریتانیا مشغول به کار شد. یوزف در سال 1946 به عنوان مترجم شفاهی به نورنبرگ آلمان رفت. او مطالب و رونوشت ها را تحلیل می کرد و در بسیاری از بازجویی های محاکمات نورنبرگ شرکت داشت.

نسخه كامل

برچسب‌ها


  • US Holocaust Memorial Museum Collection
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.