تاریخ شفاهی

یوزف مایر از هرمان گورینگ در نورنبرگ می‌گوید

یوزف پس از پایان تحصیلات دانشگاهی در لایپزیک، در سال 1933 به ایالات متحده مهاجرت کرد. والدین او و همچنین برادرش قبلاً آلمان را ترک کرده و به ایالات متحده رفته بودند. یوزف به دانشگاه کلمبیا رفت. او از سال 1940 تا 1943 دستیار سردبیر یک روزنامه یهودی- آلمانی در نیویورک بود. در سال 1944، او به عنوان یک تحلیلگر تبلیغات در سفارتخانه آمریکا در بریتانیا مشغول به کار شد. یوزف در سال 1946 به عنوان مترجم شفاهی به نورنبرگ آلمان رفت. او مطالب و رونوشت ها را تحلیل می کرد و در بسیاری از بازجویی های محاکمات نورنبرگ شرکت داشت.

نسخه كامل

همانطور كه قبلاً گفتم، گورینگ تنها کسی بود که در صورت لزوم مسئولیت کارهایی را كه با امضای او انجام شده بود، می پذیرفت. اما او هم پست و حقیر بود... وچیزی که پستی این موجود را ... پستی او را نشان می داد - نمی دانم آیا قبلاً به این مورد اشاره کرده ام یا نه- حالت و طرز برخورد او با مردم چهار كشور بزرگ بود. در برابر فرانسویان که ضعیف ترین عضو متفقین به شمار می رفتند، رفتاری ارباب مآبانه- اگر نگوییم اهانت آمیز- داشت. در برابر آمریکایی ها سعی می کرد خودش را در برابر ما از آندسته آدم هایی نشان دهد که نسبت به آمریکایی های ماجراجو که با فیلم های هالیوودی بزرگ شده اند، رفتار خوبی دارد. در برابر بریتانیایی ها- که مردمانی دقیق، خونسرد و معقول بودند- سعی می کرد مانند یک جنتلمن رفتار کند چون برای آنها احترام زیادی قائل بود. اما هنگامی که یک روسی را می دید، چهره اش در هم می رفت. لحظه ای که یکی از افسران روس وارد اتاق بازجویی می شد، قیافه اش در هم می رفت و كمی خودش را عقب می كشید. او نمی دانست که با چه قیافه ای یک روس را تحت تأثیر قرار بدهد. از همه روس ها یا هر روسی که وارد اتاق... اتاق بازجویی می شد تا سر حد مرگ می ترسید.


برچسب‌ها


  • US Holocaust Memorial Museum Collection
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.