تاریخ شفاهی

یوزف مایر از هایلمر شاخت در دادگاه نورنبرگ می‌گوید

یوزف پس از پایان تحصیلات دانشگاهی در لایپزیک، در سال 1933 به ایالات متحده مهاجرت کرد. والدین او و همچنین برادرش قبلاً آلمان را ترک کرده و به ایالات متحده رفته بودند. یوزف به دانشگاه کلمبیا رفت. او از سال 1940 تا 1943 دستیار سردبیر یک روزنامه یهودی- آلمانی در نیویورک بود. در سال 1944، او به عنوان یک تحلیلگر تبلیغات در سفارتخانه آمریکا در بریتانیا مشغول به کار شد. یوزف در سال 1946 به عنوان مترجم شفاهی به نورنبرگ آلمان رفت. او مطالب و رونوشت ها را تحلیل می کرد و در بسیاری از بازجویی های محاکمات نورنبرگ شرکت داشت.

نسخه كامل

همه آنها، به غیر از یکی، تأثیر مشابهی بر من گذاشتند. تأثیری حزن انگیز و ملال آور. تنها استثناء، یالمار شاخت- رئیس سابق "بانک رایش" [بانک دولتی آلمان]- بود؛ آن هم به خاطر هوش... ضریب هوشی خارق العاده اش. او از... از ضریب هوشی بسیار بالایی برخوردار بود. بله، اما می دانید چیزی که مایه تعجب است اینكه او خودش می خواست مورد بازجویی قرار بگیرد و آخر سر هم توسط کلنلی که... كه بعدها... قاضی دادگاه منطقه ای ایالات متحده شد، مورد بازجویی قرار گرفت. شاخت در علم اقتصاد خبره بود و می خواست كه... كه در باره هوش اقتصادی و تخصص هایش و این جور چیزها بازجویی شود و اصرار داشت کسی از او بازجویی کند که بتواند تأثیر و نقش واقعی خود را در ایجاد و همچنین تضعیف- تخریب از درون- دولت نازی تا زمان اخراج شدنش نزد او آشکار کند. ما این مرد فوق العاده باهوش را- فردی كه ضریب هوشی خارق العاده اش مرا تا این حد تحت تأثیر قرار داده بود- به اشتباه در جایگاه متهمان دادگاه نظامی علنی نشانده بودیم. او به اشتباه با این گروه مرتبط شده بود. او می گفت: "در واقع... این موضوع ربطی به من ندارد و فقط به این گروه جور واجور مربوط می شود. واقعاً اینطور است. واقعاً اینطور است. و نباید مرا با آنها مرتبط بدانید." یالمار سرانجام تبرئه شد.


برچسب‌ها


  • US Holocaust Memorial Museum Collection
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.