تاریخ شفاهی

مارتین اشتراوس از تفتیش خانواده‌اش توسط سربازان آلمانی در مرز آلمان و ایتالیا می‌گوید

پدر مارتین در سال 1938، در جریان "شب شیشه های شکسته" زندانی شد. با مداخله راننده خصوصی خانواده، که فردی غیریهودی بود، پدر مارتین بعد از سه روز آزاد شد. خانواده او برای مهاجرت به فلسطین ویزا تهیه کردند و در سال 1939 از آلمان رفتند. مارتین به مهاجران "غیرقانونی" که با محدودیت های انگلیسی ها درمورد مهاجرت به فلسطین مبارزه می کردند، کمک کرد. او در سال 1947 توسط نیروهای انگلیسی زندانی و از زندگی در فلسطین محروم شد. مارتین سپس به ایالات متحده آمد.

نسخه كامل

برچسب‌ها


  • US Holocaust Memorial Museum Collection
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.