تاریخ شفاهی

نوربرت ای. سویسلوتسکی از فرار خود و مادرش از ورشو می‌گوید

هنگام تهاجم آلمان به لهستان در سپتامبر 1939، نوربرت سه ساله بود. او و مادرش در ورشو بودند؛ پدرش به ارتش لهستان فراخوانده شده بود و بعدها سر از ویلنا درآورد. نوربرت و مادرش در صدد پیوستن به او بر آمدند و بعد از چند ماه این خانواده از نو به هم ملحق شدند. پس از اینکه خانواده نوربرت به مدت یک سال در ویلنا به سر بردند، پدرش توانست ویزای کوراسائو در جزایر هند غربی را تهیه کند؛ او برای عبور از ژاپن نیز ویزای ترانزیت تهیه کرد. نوربرت و والدینش در ژانویه 1941 ویلنا را ترک کردند و در فوریه وارد کوبه ژاپن شدند. آنها 8 ماه در ژاپن ماندند تا اینکه مقامات ژاپنی از آنها خواستند تا به شانگهای در چین تحت اشغال ژاپن بروند. نوربرت و والدینش بقیه دوران جنگ را در بندر شانگهای گذراندند. در ژوئن 1947، خانواده آنها با کمک نظامیان یهودی آمریکایی که بعد از جنگ در شانگهای مستقر شده بودند، به ایالات متحده مهاجرت کردند.

نسخه كامل

برچسب‌ها


​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies, Abe and Ida Cooper Foundation, the Claims Conference, EVZ, and BMF for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of donor acknowledgement.