Irena Sendlerowa, a member of Zegota, an underground organization of Poles and Jews that coordinated efforts to save Jews in Nazi-occupied ... [LCID: 89130]
جزئیات
عکس ها

تصویر ایرینا سندلر از اعضای زیگوتا

پرتره ایرینا سندلر در ورشو، لهستان، در حدود ۱۹۳۹.  

ایرینا سندلر (سندلروا) (۲۰۰۸-۱۹۱۰) یکی از اعضای شورای کمک به یهودیان (با نام رمز "زیگوتا") بود. زیگوتا یک سازمان نجات مخفی متشکل از لهستانی‌ها و یهودیان در لهستان تحت اشغال آلمان بود. زیگوتا با حمایت دولت در تبعید لهستان، اقداماتی را برای نجات یهودیان از آزار و اذیت و قتل توسط نازی‌ها هماهنگ می‌کرد. این سازمان از سال ۱۹۴۲ تا ۱۹۴۵ در حال فعالیت بود.

ایرنا سندلر  هنگامی که جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۳۹  آغاز شد، به‌عنوان مددکار اجتماعی در ورشو مشغول به کار بود. پس از اینکه نازی‌ها، یهودیان ورشو را مجبور کردند که در پاییز ۱۹۴۰ به گتو‌ها نقل مکان کنند، ایرنا، از موقعیت خود و روابطی که از پیش از جنگ داشت، برای تهیه‌ی غذا و ارائه کمک‌های مالی به یهودیان استفاده کرد. در اوایل سال ۱۹۴۳، سندلر به زیگوتا پیوست. اعضای زیگوتا مخفی‌گاه‌های امن برای یهودیان لهستان پیدا می‌کردند و پول، غذا، مدارک هویتی جعلی و کمک‌های پزشکی را به کسانی که تحت مراقبتشان بودند، تحویل می‌دادند.

سندلر تحت نام مستعار "جولانتا" به قاچاق چند صد کودک یهودی از گتوی ورشو کمک کرد. او برای آن‌ها مخفیگاه‌هایی در یتیم خانه‌ها، صومعه‌ها، مدارس، بیمارستان‌ها و خانه‌های شخصی پیدا می‌کرد. سیندلر برای هر کودک، یک هویت جدید ارائه می‌کرد و با دقت نام و مکان اصلی آن‌ها را به‌صورت کد ثبت می‌کرد تا بستگانشان بتوانند پس از جنگ، آن‌ها را پیدا کنند. در پاییز ۱۹۴۳، سندلر به‌عنوان رئیس بخش کودکان زیگوتا منصوب شد، وی تنها چند روز پس از آن، توسط گشتاپو (پلیس دولتی مخفی آلمان) دستگیر شد. گشتاپو وحشیانه او را مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار داد. با این وجود، سندلر هرگز نام کودکان یا همکارانش را فاش نکرد. او بعداً با دادن رشوه توسط همکارانش از زندان گشتاپو آزاد شد. با وجود خطرات زیاد، سندلر به کار با زیگوتا با نام مستعار جدید ادامه داد. 

ایرنا سندلر از جنگ جان سالم به در برد. در سال ۱۹۶۵، یَد وشِم، سندلر را به‌عنوان «درستکار در میان ملل» به رسمیت شناخت.


برچسب‌ها


  • Yad Vashem Photo Archives

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.