قطعه فیلم های تاریخی

محاکمه نورنبرگ: گورينگ شهادت می دهد

هرمان گورینگ فرمانده نیروی هوایی آلمان بود. او یکی از 22 جنایتکار عمده جنگی بود که در دادگاه نظامی بین المللی در نورنبرگ محاکمه شدند. در اینجا، گورینگ درباره حکم خود در 31 ژوئیه 1941 شهادت می دهد که به موجب آن به راینهارد هایدریش، رئیس اداره مرکزی امنیت رایش، اختیارات لازم جهت برنامه ریزی به اصطلاح "راه حل مسئله یهودیان" را می دهد. دادگاه، گورینگ را در تمام موارد اتهامی گناهکار شناخت و او را به مرگ محکوم کرد. گورینگ اندکی قبل از اعدام خودکشی کرد.

نسخه كامل

برچسب‌ها


  • National Archives - Film
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.