ایلونا کارفونکل کالمن  Ilona Karfunkel Kalman

ایلونا کارفونکل کالمن Ilona Karfunkel Kalman

تاریخ تولد: ۱۲ مهٔ ۱۹۰۶

اردوبنیه, مجارستان

ایلونا یکی از چهار کودکی بود که در یک خانواده‌ی یهودی متدین به دنیا آمد. این خانواده، در روستایی در اردوبنیه، واقع در مناطق کوهستانی شمال شرقی مجارستان زندگی می‌کردند. خانه‌ی خانواده کارفونکل که در حومه‌ی روستا قرار داشت، دارای یک باغ بزرگ در پشت خانه و باغ های میوه بود. والدین ایلونا صاحب یک تاکستان و یک مغازه‌ی خواربار فروشی کوچک بودند. ایلونا با فرنتس کالمن ازدواج کرد و این زوج به شهر هاتوان در ۳۶ مایلی شمال شرقی بوداپست نقل مکان کردند.

۱۹۳۳-۳۹: فرنتس و من همیشه خودمان را مجارستانی‌هایی می‌دانستیم که یهودی هم هستیم. ما در هاتوان همیشه مورد احترام قرار می‌گرفتیم. اما در چند ماه اخیر، قدرت یهودستیزان جناح راست بیشتر شده، و حال و هوای اینجا به تدریج در حال تغییر است. برخی از همکلاسی‌های دخترمان یودیت، به او متلک می‌گویند و او متوجه می‌شود که از نظر بسیاری از افراد، ما پیش از اینکه مجارستانی باشیم، یهودی هستیم.

۱۹۴۰-۴۴ چند هفته قبل، سربازان آلمانی وارد مجارستان شدند. آنها فرنتس را برای بیگاری بردند. حالا به من و یودیت نیز دستور داده‌اند که به کارخانه‌ی شکر در هاتوان نقل مکان کنیم که محل تمرکز تمام یهودیان منطقه است. ژاندارم‌های مجارستانی به ما اجازه می‌دهند فقط ۱۱۰ پوند از اثاثیه‌ی خود را به گتو ببریم. یودیت آدم جدی و سرسختی است. او نمی‌خواهد هیچ یک از وسایل زیبایمان را برای دیگران بجا بگذارد، به همین دلیل با وجود التماس و گریه‌ی من، شروع کرده به خرد کردن ظرف‌های زیبای بلور چکوسلواکیایی را که هرگز از آنها استفاده نکرده بودیم.

در ژوئن ۱۹۴۴، ایلونای ۳۸ ساله و دخترش به آشویتس تبعید شدند. یودیت برای بیگاری انتخاب شد. ایلونا به محض ورود با گاز کشته شد.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.