گرگور ولف‌هارت Gregor Wohlfahrt

گرگور ولف‌هارت Gregor Wohlfahrt

تاریخ تولد: ۱۰ مارس ۱۸۹۶

کوستنبرگ-ولدن, اتریش

گرگور در دهکده‌ای در یکی از مناطق اتریش به نام کارینتیا (Carinthia) متولد شد. در طول جنگ جهانی اول، او در ارتش اتریش- مجارستان خدمت کرد و زخمی شد. گرگور و همسرش کاتولیک بودند اما در اواخر دهه‌ی ۱۹۲۰ به فرقه‌ی مذهبی شاهدان یهوه پیوستند. گرگور با کار کردن در مزرعه و معدن مخارج زندگی خود، همسر و شش فرزندش را تأمین می کرد.

۱۹۳۳-۳۹: در ۱۹۳۶، دولت اتریش فعالیت‌های ميسيونری فرقه‌ی شاهدان یهوه را ممنوع اعلام کرد. گرگور به دستفرشی بدون مجوز متهم و مدت کوتاهی زندانی شد. زمانی كه آلمان در۱۹۳۸ اتريش را ضميمه‌ی خاک خود كرد، گرگور جامعه‌شان را برای تحريم همه پرسی برای تصويب اتحاد اتريش با آلمان رهبری كرد. در ۱ سپتامبر۱۹۳۹، گرگور به اتهام داشتن مواضع ضد نازی توسط شهردار شهر دستگیر و به برلن فرستاده شد تا به دلیل مخالفت با خدمت سربازی، در یک دادگاه نظامی محاکمه شود. وی به مرگ محکوم شد. گرگور در ۷ دسامبر ۱۹۳۹، در زندان پلوتسنسی (Ploetzensee) در برلن با گیوتین اعدام شد.

۱۹۴۰-۴۵: در طول جنگ، تمام اعضای خانواده‌ی گرگور به دلیل امتناع از همکاری با نازی‌ها دستگیر شدند. دو پسر گرگور را کشتند. یکی از آنها را در زندان پلوتسنسی، جایی که پدرش در سال ۱۹۳۹ گردن زده شد با گیوتین سر بریدند و دیگری را تیرباران کردند. فرزند ارشد گرگور، فرانتس، از شرکت در آموزش نظامی و ادای احترام به پرچم نازی امتناع کرد و به پنج سال اعمال شاقه در اردوگاهی در آلمان محکوم شد.

علاوه بر گرگور و دو فرزندش، سایر اعضای فرقه‌ی شاهدان یهوه نیز مورد آزار و اذیت نازی‌ها قرار گرفتند.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.