سرگذشت ها

بر اساس نام خانوادگی:
باروخ آرون شاباسون Baruch Aaron Szabasson

باروخ آرون شاباسون Baruch Aaron Szabasson

تاریخ تولد: 1927 in کُژینیتسه, لهستان

عزرا زلینگ شاباسون  Ezra Zelig Szabasson

عزرا زلینگ شاباسون Ezra Zelig Szabasson

تاریخ تولد: 1881 in کُژینیتسه, لهستان

لوِک شاباسون Lewek Szabasson

لوِک شاباسون Lewek Szabasson

تاریخ تولد: March 10, 1914 in کُژینیتسه, لهستان

مردخای پینخاس شاباسون Mordecai Pinchas Szabasson

مردخای پینخاس شاباسون Mordecai Pinchas Szabasson

تاریخ تولد: 1908 in کُژینیتسه, لهستان

دوسیا شابشویچ Dosia Szabszevicz

دوسیا شابشویچ Dosia Szabszevicz

تاریخ تولد: October 30, 1932 in لودز, لهستان

هلا شابشویچ Hela Szabszevicz

هلا شابشویچ Hela Szabszevicz

تاریخ تولد: 1900 in لودز, لهستان

اشلوما ولف (ویلی) شاپیرو

اشلوما ولف (ویلی) شاپیرو

تاریخ تولد: May 25, 1910 in اسکالا, لهستان

دیوید شپیرو Dawid Szpiro

دیوید شپیرو Dawid Szpiro

تاریخ تولد: February 27, 1922 in ورشو, لهستان

هنی شرمان

هنی شرمان

تاریخ تولد: February 19, 1912 in فرانکفورت آم ماین, آلمان

پیتر شُموگی  Peter Somogyi

پیتر شُموگی Peter Somogyi

تاریخ تولد: April 14, 1933 in پچ, مجارستان

والتر شنل  Walter Schnell

والتر شنل Walter Schnell

تاریخ تولد: April 16, 1904 in اشتریلن, آلمان

لودمیلا شواتز  Ludmilla Schatz

لودمیلا شواتز Ludmilla Schatz

تاریخ تولد: November 10, 1896 in تولچین, اکراین

نادین شواتز Nadine Schatz

نادین شواتز Nadine Schatz

تاریخ تولد: September 10, 1930 in بولونه-بیانکور, فرانسه

رُزالیا وُرگافت شواتس  Rosalia Wourgaft Schatz

رُزالیا وُرگافت شواتس Rosalia Wourgaft Schatz

تاریخ تولد: May 25, 1875 in تولچین, اکراین

فایگِ شوارتزفینک  Feige Schwarzfink

فایگِ شوارتزفینک Feige Schwarzfink

تاریخ تولد: May 8, 1925 in شیدلوویچ, لهستان

دانیل شوارتزوالد Daniel Schwarzwald

دانیل شوارتزوالد Daniel Schwarzwald

تاریخ تولد: November 1, 1901 in بیلتس Byelts, لهستان

سابینا شوارتس

سابینا شوارتس

تاریخ تولد: February 24, 1923 in ورشو, لهستان

سلما شوارزوالد Selma Schwarzwald

سلما شوارزوالد Selma Schwarzwald

تاریخ تولد: September 2, 1937 in لووف, Lvov لهستان

رنه شوالب  Renee Schwalb

رنه شوالب Renee Schwalb

تاریخ تولد: April 1, 1937 in وين, اتريش

یودیت شِوِد  Judith Schwed

یودیت شِوِد Judith Schwed

تاریخ تولد: January 11, 1932 in کیشکون‌فِلِگ‌هازا, مجارستان

والتر شوزنیاک  Walter Szczeniak

والتر شوزنیاک Walter Szczeniak

تاریخ تولد: February 4, 1911 in ددهام, ماساچوست

کاوش در میان یک گروه

در مورد تجربیات گروهای خاص در دوران هولوکاست بخوانید

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.