سرگذشت ها

بر اساس نام خانوادگی:
روت وارتر Ruth Warter

روت وارتر Ruth Warter

تاریخ تولد: June 13, 1905 in برلین, آلمان

ولف وازبرات Wolf Wajsbrot

ولف وازبرات Wolf Wajsbrot

تاریخ تولد: 1925 in کراسنیک, لهستان

یاکوب واسرمان

یاکوب واسرمان

تاریخ تولد: February 28, 1926 in کراکوف, لهستان

آرلت والدمن Arlette Waldmann

آرلت والدمن Arlette Waldmann

تاریخ تولد: June 15, 1937 in برونکورت, Broncourt فرانسه

جوزف ون هوپن والدهورن Joseph von Hoppen Waldhorn

جوزف ون هوپن والدهورن Joseph von Hoppen Waldhorn

تاریخ تولد: November 14, 1930 in پاريس, فرانسه

رُزا ایسرائل والدهورن Rosa Israel Waldhorn

رُزا ایسرائل والدهورن Rosa Israel Waldhorn

تاریخ تولد: July 26, 1887 in یاسینیا, چکسلواکی

زالی والدهورن Zalie Waldhorn

زالی والدهورن Zalie Waldhorn

تاریخ تولد: June 27, 1927 in پاريس, فرانسه

مایکل ون هوپن والدهورن Michael von Hoppen Waldhorn

مایکل ون هوپن والدهورن Michael von Hoppen Waldhorn

تاریخ تولد: May 25, 1889 in تیشمینی‌چانه Tysmenichany, لهستان

هلن والدهورن Helene Waldhorn

هلن والدهورن Helene Waldhorn

تاریخ تولد: March 19, 1922 in یاسینیا, چکسلواکی

پائولا وایچمن Paula Wajcman

پائولا وایچمن Paula Wajcman

تاریخ تولد: 1928 in کِیلتسِ, لهستان

دکتر یوهان هندریک وایدنر Dr. Johan Hendrik Weidner

دکتر یوهان هندریک وایدنر Dr. Johan Hendrik Weidner

تاریخ تولد: October 22, 1912 in بروکسل, بلژیک

گابریله وایدنر Gabrielle Weidner

گابریله وایدنر Gabrielle Weidner

تاریخ تولد: August 17, 1914 in بروکسل, بلژیک

سوفی وایز Sophie Weisz

سوفی وایز Sophie Weisz

تاریخ تولد: February 23, 1927 in وله لویی میهی, رومانی

گردا وایزمن Gerda Weissmann

گردا وایزمن Gerda Weissmann

تاریخ تولد: May 8, 1924 in بيلسكو, لهستان

سیمون وایل Simone Weil

سیمون وایل Simone Weil

تاریخ تولد: April 22, 1920 in رینگن‌دُرف, فرانسه

آبراهام واینبرگ Abraham Wijnberg

آبراهام واینبرگ Abraham Wijnberg

تاریخ تولد: May 14, 1916 in لیک, هلند

آلیدا نِیتِنز واینبرگ Alida Nathans Wijnberg

آلیدا نِیتِنز واینبرگ Alida Nathans Wijnberg

تاریخ تولد: April 10, 1887 in

سلما واینبرگ Selma Wijnberg

سلما واینبرگ Selma Wijnberg

تاریخ تولد: May 15, 1922 in گرونینگن, هلند

مارتین واینبرگ Marthijn Wijnberg

مارتین واینبرگ Marthijn Wijnberg

تاریخ تولد: December 23, 1919 in گرونینگن, هلند

موریتس واینبرگ Maurits Wijnberg

موریتس واینبرگ Maurits Wijnberg

تاریخ تولد: January 11, 1918 in لیک, هلند

گوتا بلاس واین‌تراب Guta Blass Weintraub

گوتا بلاس واین‌تراب Guta Blass Weintraub

تاریخ تولد: January 22, 1924 in لودز, لهستان

کاوش در میان یک گروه

در مورد تجربیات گروهای خاص در دوران هولوکاست بخوانید

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.