سرگذشت ها

بر اساس نام خانوادگی:
ریفکا فاس  Rifka Fass

ریفکا فاس Rifka Fass

تاریخ تولد: 1923 in اولانوف, Ulanow لهستان

مارکوس فاس Marcus Fass

مارکوس فاس Marcus Fass

تاریخ تولد: 1925 in اولانوف, Ulanow لهستان

برتا فالکنشتاین  Bertha Falkenstein

برتا فالکنشتاین Bertha Falkenstein

تاریخ تولد: December 22, 1877 in برگهایم, آلمان

لئو فالکنشتاین Leo Falkenstein

لئو فالکنشتاین Leo Falkenstein

تاریخ تولد: July 30, 1874 in هوخ‌نویکرش, آلمان

لئون فرانکو  Leon Franko

لئون فرانکو Leon Franko

تاریخ تولد: 1920 in بیتولا, یوگسلاوی

کاتو فراید Kato Fried

کاتو فراید Kato Fried

تاریخ تولد: March 3, 1925 in اسمولنیک, چکسلواکی

حَییم فرنکل Chaim Frenkiel

حَییم فرنکل Chaim Frenkiel

تاریخ تولد: November 2, 1927 in گامبین, لهستان

یاکوب فرنکل  Jakob Frenkiel

یاکوب فرنکل Jakob Frenkiel

تاریخ تولد: December 3, 1929 in گامبین, لهستان

ایزادور فرنکیل

ایزادور فرنکیل

تاریخ تولد: 1898 in گامبین, لهستان

سوسیا فرنکیل

سوسیا فرنکیل

تاریخ تولد: 1898 in ورشو, لهستان

اِما فِروند Emma Freund

اِما فِروند Emma Freund

تاریخ تولد: October 14, 1893 in کُپِنهایم بی لار, آلمان

ایرن فروند Freund

ایرن فروند Freund

تاریخ تولد: October 15, 1930 in مانهایم, آلمان

روبرت فروند  Robert Freund

روبرت فروند Robert Freund

تاریخ تولد: October 3, 1893 in فودنهایم, آلمان

مالوین کتز فرید Malvin Katz Fried

مالوین کتز فرید Malvin Katz Fried

تاریخ تولد: 1893 in بوی Buj, مجارستان

بنیامین فریدماهر Benjamin Frydmacher

بنیامین فریدماهر Benjamin Frydmacher

تاریخ تولد: 1910 in لوبلین, لهستان

گوچا گروسفلد فریدماهر Gucia Grosfeld Frydmacher

گوچا گروسفلد فریدماهر Gucia Grosfeld Frydmacher

تاریخ تولد: 1913 in رادوم, لهستان

آنا فِفِر Anna Pfeffer

آنا فِفِر Anna Pfeffer

تاریخ تولد: November 19, 1885 in فرانکنتال, آلمان

توماس ففر Thomas Pfeffer

توماس ففر Thomas Pfeffer

تاریخ تولد: November 22, 1936 in آمستردام, هلند

یان- پيتر ففر Jan-Peter Pfeffer

یان- پيتر ففر Jan-Peter Pfeffer

تاریخ تولد: May 3, 1934 in آمستردام, هلند

مارگیت نمت فکت Margit Nemeth Fekete

مارگیت نمت فکت Margit Nemeth Fekete

تاریخ تولد: 1900 in سِنتِش, مجارستان

فردریک فلشار  Frederick Fleszar

فردریک فلشار Frederick Fleszar

تاریخ تولد: July 2, 1916 in سیراکوس, ایالات متحده

کاوش در میان یک گروه

در مورد تجربیات گروهای خاص در دوران هولوکاست بخوانید

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.